หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์

   1. เส้น เส้นเกิดจากการขีดเขียนของ ดินสอ สีเทียน สีเมจิก ปากกา หรือของแหลมอื่นๆ เส้นที่สำคัญ คือ เส้นตรง และเส้นโค้ง
2. ทิศทางของเส้น  การขีดเส้นจะขีดไปในทิศทางต่างๆ กันได้หลายทิศทาง เช่น แนวตั้ง แนวนอน และแนวเฉียง
3. ลักษณะของเส้น
3.1 เส้นตั้ง หมายถึง เส้นที่ลากดิ่งลงมาหรือลากขึ้นไปจากระดับพื้น ให้ความรู้สึกมั่นคงแข็งแรง มีระเบียบ เช่น ตึกสูง ๆ ที่ดูสง่างาม
3.2 เส้นนอน หมายถึง เส้นที่ลากขนานกับพื้นให้ความรู้สึกที่ราบเรียบ สงบนิ่ง เช่น พื้นสนาม
3.3 เส้นเฉียง หรือเส้นทแยง หมายถึง เส้นที่มีทิศทางพุ่งตรงไปในแนวเฉียงกับระดับพื้น ให้ความรู้สึกไม่หยุดนิ่ง เคลื่อนไหวและไม่มั่นคง
3.4 เส้นโค้ง หมายถึงเส้นที่มีทิศทางในลักษณะโค้งให้ความรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล สวยงาม ร่าเริง

3.5 เส้นซิกแซก หมายถึง เส้นที่ลากเฉียงขึ้นและลงสลับกันเหมือนฟันปลา เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว ไม่สงบนิ่ง รุนแรง
3.6 เส้นขดก้นหอย หมายถึงการลากเส้นให้เป็นวงกลม หรือวงรี ให้ความรู้สึกที่ไม่แน่นอนวกวน สับสน

Advertisements

แสดงความคิดเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: