พื้นที่ว่าง

พื้นที่ว่าง (Space) หรือ ช่องไฟ  หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรง หรือเนื้อหา ในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย  การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเดี่ยว ในทางตรงกันข้าม ถ้าให้มีรูปทรงมากหรือเนื้อหามาก โดยไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างเลยก็จะให้ความรู้สึกอึดอัด คับแคบดังนั้นการจัดวางในอัตราส่วนที่พอเหมาะก็จะให้ความรู้สึกที่พอดีทำให้ได้ภาพที่ได้สัดส่วนงดงาม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พื้นที่ว่างในงานศิลปะ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พื้นที่ว่างในงานศิลปะ
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พื้นที่ว่างในงานศิลปะ

 

Advertisements
%d bloggers like this: